Spotkania autorskie

Prowadzę spotkania na temat pisarstwa oraz warsztaty literackie, głównie dla dzieci i młodzieży.

Spotkania przebiegają w pogodnej atmosferze, przy zadbaniu o ich merytoryczną treść. Podczas spotkań uczestniczki i uczestnicy mają okazję dowiedzieć się jak powstaje książka, jak budować charakterystykę bohaterów oraz snuć fabułę. Rozmawiamy również o inspiracji, wenie, o roli ilustracji, wyborze tytułu i tym wszystkim co jest związane z warsztatem pisarskim.

Podczas warsztatów dzieci i młodzież mogą spróbować własnych sił w tworzeniu historii, wymyślaniu bohaterek i bohaterów, pisaniu krótkich tekstów.  Uczestniczki i uczestnicy mogą prezentować napisane przez siebie teksty, wypowiadać się na ich temat oraz je  porównywać.

W sprawie spotkań autorskich czy warsztatów bardzo proszę kontaktować się ze mną lub z Wydawnictwem Literatura (justyna.nowak@wydawnictwoliteratura.pl).


Szkoła Podstawowa w Owczarach


Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S, Załuskich w Radomiu


Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu

Ciekawe linki:

Czas dzieci